Skip to content

Det å ivareta krav til det ytre miljø er alle organisasjoner opptatt av og Miljø, miljøvennlig, bærekraftig, livsløpsanalyse og miljøstyringssystem kan være kjente begrep for mange, men vil også kunne oppleves som en jungel samtidig som nye begrep dukker opp som perler på en snor.

Et ledelsessystem for miljø skal vise hvordan en virksomhet styrer og kontrollerer risiko i sine prosesser og hvordan virksomheten aktiviteter, prosesser og produkter/tjenester kan påvirke det ytre miljø.

Kontroll på risiko og muligheterBeslutninger basert på faktaKontinuerlig forbedringBærekraftig

Standarden ISO 14001:2015 er den sentrale standarden i en serie av standarder som kan kalles 14000 serien og ISO 14001 er standarden for rammeverket til en organisasjons ledelsessystem for miljø.

 

Hvorfor ISO 14001

ISO 14001 gir ett rammeverk for hvordan en organisasjoner bør bygge opp sitt ledelsessystem for miljø. Ved å innføre et ledelsessystem for miljø i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 vil virksomheten kunne skape større fokus på:

 • Interessenters krav og forventninger
 • Kunders og myndigheters krav
 • Risikostyring og muligheter
 • Ledelse og beslutninger
 • Beslutninger basert på fakta
 • Medarbeidernes engasjement og arbeidsmiljø
 • Samarbeid med leverandører

 • Kontinuerlig forbedring
 • Bedret konkurranseevne gjennom forbedret omdømme
 • Reduksjon av kostnader gjennom bedre ressurs- og råvareutnyttelse
 • Godt utgangspunkt for innføring av grønt regnskap
 • Større sikkerhet for å overholde miljølovgivning

Hvilke virksomheter er ISO 14001:2015 ment for?

ISO 14001 kan benyttes av alle typer organisasjoner, uavhengig av størrelse på virksomheten, hvilke produkter, tjenester som leveres og bransje. Standarden er utviklet for å lettere kunne bli integrert i organisasjonens eksisterende ledelsesprosesser og er bygget opp etter det som kalles HLS – High Level Structure denne er felles for flere ISO standarder og kan enkelt kombineres med standarder som ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 og ISO 22000:2018. ISO 14001 kan også ha stor nytte av å kombineres med øvrige standarder i 14000 – serien

business success scaled

Ta kontakt

Hvorfor sertifisere ledelsessystemet?

Det er ikke et krav om sertifisering i henhold til ISO 14001, men et ISO 14001 sertifikat er dokumentasjon på at ledelsessystemet for miljø er revidert etter kravene i standarden av en ekstern og uavhengig 3.part.

Motivasjon for å sertifisere ledelsessystemet for miljø kan variere;

 • Dokumentasjon om at ledelsessystemet er revidert og vurdert av en ekstern og uavhengig 3. part.
 • Ledelsen ser merverdien i at en anerkjent uavhengig tredjepart evaluerer deres ledelsessystem for miljø og rapporterer funn.
 • Adgang til nye markeder – kundekrav

Hvordan er denne forskjellig fra andre standarder for miljø?

ISO 14001 ble utviklet og fornyet med tanke på å være universell og kunne benyttes av alle typer organisasjoner, privat eller offentlig, størrelse, produkter og tjenester.

ISO 14001:2015 er en verdens mest anerkjente standarder for miljøstyring og ledelse. Standarden tar hensyn til variasjoner i de utfordringene som organisasjoner har rundt omkring i verden.

Mange av de øvrige standardene for miljø; Miljøfyrtårn, EPD – Environmental Product Declaration. EMAS og Svanemerket er også bygd opp etter standarder i 14000 serien.

Standarder som inngår i 14000 – serien;

 • ISO 14001:2015 Miljøledelsessystem
 • ISO 14004:2016 Ledelsessystemer for miljø – Retningslinjer for implementering
 • ISO 14024:2018 Miljømerking og miljødeklarasjoner
 • ISO 14031:2013 Evaluering av miljøprestasjon
 • ISO 14044:2006 Livsløpsvurderinger
 • ISO 14064:2019 1/2/3 Klimagasser og (konsekvenser av) klimautvikling.

 

Dette er bare ett lite utvalg av relevante standarder innen ISO 14000 – serien.

Hvordan komme i gang med å etablere og implementere ledelsessystemet for miljø?

Hvis din organisasjon vurderer å etablere og implementere ISO 14001 finnes det alltid tips. Her er noen for å komme i gang;

 • Sett dere inn i standarden. Det vil alltid være en fordel om flere i organisasjonen deltar i arbeidet.
 • Kartlegg organisasjonen og dens kontekst som er relevant for kvalitet og kvalitetsledelse
 • Identifiser de interne og eksterne faktorene eller krav som kan påvirke organisasjonen og dens aktiviteter – Kunder, myndigheter, etc.
 • Bestem omfanget av ledelsessystemet, nødvendige prosesser og avgjør hva organisasjonen vil oppnå med ledelsessystemet for miljø.
 • Identifiser på hvilken måte organisasjonens aktiviteter, produkter/ tjenester og prosesser påvirker det ytre miljø.
 • Etabler policy og mål for organisasjonen og dens aktiviteter
 • Bestem tidsrammer og frister for implementering av systemet.
 • Planlegg hvordan organisasjonen skal oppnå mål og frister.
 • Bestem nødvendig kompetanse- og ressurs behov organisasjonen har.

Kan ISO 14001 kombineres med andre standarder for ledelsessystem?

ISO 14001:2015 har samme struktur HLS, som øvrige ISO standarder. Det innebærer at oppbygning, terminologi og definisjoner er lik som i andre ledelsessystemstandarder fra ISO, som;

 • ISO 9001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 22000:2018
 • ISO 27001:2017
 • ISO 37001:2016

Rammeverket, HLS – High Level Structure, er utformet for enkelt å kunne integrere nye standarder/ledelsessystemer i organisasjonens eksisterende ledelsessystem. Standardene har like inndelinger av kapitler og tema for å ha flest mulig likhetstrekk med øvrige standarder for at dette skal kunne kombineres og integreres på best mulig måte.

Tilbake til toppen