Skip to content

Det å ivareta kunders og myndigheters krav i forbindelse med matens kvalitet og matsikkerhet alle organisasjoner opptatt av. Mattrygghet, matsikkerhet, IK mat og HACCP er kjente begreper for mange.

Et ledelsessystem for næringsmiddeltrygghet skal vise hvordan en virksomhet styrer og kontrollerer risiko i sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens og myndigheters krav til kvalitet, sikkerhet og sporbarhet.

Kontroll på risiko og muligheterBeslutninger basert på fakta Kontinuerlig forbedringTrygg mat

Standarden ISO 22000:2018 angir kravene for utforming et ledelsessystem for mattrygghet og hvilke elementer man må ta hensyn for å sikre mattrygghet gjennom hele næringsmiddelkjeden fram til forbrukeren.

 

Hvorfor ISO 22000

ISO 22000 gir ett rammeverk for hvordan en organisasjoner bør bygge opp sitt ledelsessystem for kvalitet. Ved å innføre et ledelsessystem for kvalitet i henhold til NS-EN ISO 22000:2018 vil virksomheten kunne skape større fokus på:

 • Interessenters krav og forventninger
 • Kunders og myndigheters krav
 • Risikostyring og muligheter
 • Ledelse og beslutninger
 • Beslutninger basert på fakta

 • Prosessorientering
 • Medarbeidernes engasjement
 • Samarbeid med leverandører
 • Kontinuerlig forbedring

Hvilke virksomheter er ISO 22000:2018 ment for?

ISO 22000 kan benyttes av alle typer organisasjoner, uavhengig av størrelse på virksomheten, hvilke produkter, tjenester som leveres og bransje.

ISO 22000 blir komplettert med 5 tekniske standarder;

 • ISO/TS 22002-1:2009 – Food manufacturing
 • ISO/TS 22002-2:2103 – Catering
 • ISO/TS 22002-3:2011 – Farming
 • ISO/TS 22002-4:2013 – Food packaging
 • ISO/TS 22002-5:2019 – Transport and storage

Standarden er utviklet for å lettere kunne bli integrert i organisasjonens eksisterende ledelsesprosesser og er bygget opp etter det som kalles HLS – High Level Structure denne er felles for flere ISO standarder og kan enkelt kombineres med standarder som ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.

2370

Ta kontakt

Hvorfor sertifisere ledelsessystemet?

Det er ikke et krav om sertifisering i henhold til ISO 22000, men et ISO 22000 sertifikat er dokumentasjon på at ledelsessystemet for næringsmiddeltrygghet er revidert etter kravene i standarden av en ekstern og uavhengig 3.part.

Motivasjon for å sertifisere ledelsessystemet for næringsmiddeltryggheten kan variere;

 • Dokumentasjon om at ledelsessystemet er revidert og vurdert av en ekstern og uavhengig 3. part.
 • Ledelsen ser merverdien i at en anerkjent uavhengig tredjepart evaluerer deres ledelsessystem for kvalitet og rapporterer funn.
 • Adgang til nye markeder – kundekrav

Hvordan komme i gang med å etablere og implementere ledelsessystemet for mattrygghet?

Hvis din organisasjon vurderer å etablere og implementere ISO 22000 finnes det alltid tips. Her er noen for å komme i gang;

 • Sett dere inn i standarden. Det vil alltid være en fordel om flere i organisasjonen deltar i arbeidet.
 • Kartlegg organisasjonen og dens kontekst som er relevant for mattrygghet
 • Identifiser de interne og eksterne faktorene eller krav som kan påvirke organisasjonen og dens aktiviteter – Kunder, myndigheter, etc.
 • Gjennomfør HACCP analyse for virksomhetens prosesser.
 • Bestem omfanget av ledelsessystemet, nødvendige prosesser og avgjør hva organisasjonen vil oppnå med ledelsessystemet for kvalitet.
 • Etabler policy og mål for organisasjonen og dens aktiviteter
 • Bestem tidsrammer og frister for implementering av systemet.
 • Planlegg hvordan organisasjonen skal oppnå mål og frister.
 • Bestem nødvendig kompetanse- og ressurs behov organisasjonen har.

Kan ISO 22000 kombineres med andre standarder for ledelsessystem?

ISO 22000:2018 har samme struktur HLS, som øvrige ISO standarder. Det innebærer at oppbygning, terminologi og definisjoner er lik som i andre ledelsessystemstandarder fra ISO, som;

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 27001:2017
 • ISO 37001:2016

Rammeverket, HLS – High Level Structure, er utformet for enkelt å kunne integrere nye standarder/ledelsessystemer i organisasjonens eksisterende ledelsessystem. Standardene har like inndelinger av kapitler og tema for å ha flest mulig likhetstrekk med øvrige standarder for at dette skal kunne kombineres og integreres på best mulig måte.

Tilbake til toppen