Skip to content

 

– 27. Desember 2022

Vi er stolte over å kunne tilby sertifisering etter ISO 39001, under akkreditert ordning.

Globalt dør 1,3 millioner mennesker hvert år, og trafikkulykker er den viktigste dødsårsaken for barn og unge voksne, og utgjør hele 93 prosent av de omkomne er i lav- og mellominntektsland.

I tillegg kan disse landene ha dårligere sosiale støtteordninger noe som sender skadde mennesker ut i fattigdom. Selv i land med middels og høy inntekt er dødsfall og skader betydelige. I Norge nådde vi et rekordlavt nivå i 2021 med «bare» 80 drepte, men likevel var det 570 hardt skadde, totalt 650 drepte og hardt skadde. Dessverre ser vi en økning i 2022. Omfanget i menneskelig lidelse, smerte og tap kan ikke beskrives.

ISO 39001 gir organisasjoner rammeverket og innholdet for å inkludere trafikksikkerhet når det gjelder helse og sikkerhet på arbeidsplassen og organisasjonenes forpliktelse til bærekraft. Standarden passer for alle slags organisasjoner, hvis du drifter et veitransportfirma, en skole, kjøpesenter eller et lite kontor. Vi samhandler alle med veitrafikken, og dette representerer en stor risiko. Inkluderte dere trafikkrisiko i hms-risikovurderingen? Hvis ja supert, hvis nei ….? ISO 39001 hjelper organisasjonen med å fokusere og gir deg rammeverket for å håndtere veitrafikk i organisasjonen.

Scandinavian Certification AS bidrar med å verifisere at kravene i ISO 39001 er ivaretatt på en hensiktsmessig og virkningsfull måte.

 

iso39001-ledelsessystem

Tilbake til toppen