Skip to content

ISO 39001 Ledelsessystem for veitrafikksikkerhet Veitrafikk er den niende ledende dødsårsaken globalt, ansvarlig for over 1,25 millioner dødsfall og titalls millioner mennesker blir skadet eller ufør hvert år (WHO, 2016).

Kontroll på risiko og muligheterØkt medarbeidertilfredshetDemonstrere samfunnsansvarReduserte kostnader og økt effektivitet

I tråd med FN og WHO sine mål om å redusere dette ble ISO 39001 lansert i 2012 og har siden blitt et sentralt verktøy for virksomheter som interagerer med veitrafikken. Standarden gir deg rammer for å etablerere et ledelsessystem som adresserer risikoer og muligheter forbundet med veitrafikk. Standarden gir deg således et godt verktøy for å integrere veitrafikk i din internkontroll og sikre at din virksomhet styrer arbeidsmiljøet på en best mulig måte, samtidig som dere demonstrerer et tydelig samfunnsansvar.

 

Hvorfor ISO 39001

ISO 39001 gir ett rammeverk for hvordan en organisasjoner bør bygge opp sitt ledelsessystem for veitrafikksikkerhet. Systemet skal hjelpe organisasjonen med å håndtere risiko og utnytte muligheter forbundet med veitrafikk.
Fordeler ved bruk av ledelsessystem som er bygd opp i henhold til standarden kan være:

Fordeler for bedriften din

 • overholdelse av arbeidsmiljøloven og veitrafikkloven med forskrifter
 • økt medarbeiderlojalitet
 • forbedret offentlig omdømme ved å vise engasjement for samfunnsansvar
 • reduserer sannsynligheten for ansattes skade eller død og påfølgende sykdoms- og avhengighetskostnader
 • økt produktivitet
 • besparelser på drivstoff-, vedlikeholds- og reparasjonskostnader ved å forbedre reiseplanlegging og kjøring
 • unngår forsikringssaker
 • forbedrer virksomhetens rettslige forsvar hvis det fremsettes et krav mot deg.


Fordeler for dine ansatte

 • økt sikkerhet
 • forbedret opplæring
 • bedre forståelse av og overholdelse av selskapets sikkerhetspolitikk og kultur.

Fordeler for fellesskapet

 • økt sikkerhet for trafikanter (sjåfører, syklister og fotgjengere)
 • økt sikkerhet for offentlig og privat eiendom
 • forbedrer den sosiale anseelse av virksomheten din.

Hvilke virksomheter er ISO 39001:2012 ment for?

ISO 39001 er relevant hvis du kan krysse av en eller flere bokser her;

 • Bedriften er direkte ansvarlig for kjøretøyer og bruk av disse (Buss selskap, Transportselskap, Taxi, Bygg og Anlegg, Budbil, mfl.)
 • Bedriften er ansvarlig for planlegging av veitrafikk (Speditører, samlesentraler, offentlige innkjøpsorganisasjoner, mfl.)
 • Bedriften kjøper tjenester som inkluderer veitransport (Tilbyr varelevering, råvarefrakt, ferdigvarefrakt, ol.)
 • Bedriften min genererer veitrafikk (Skole, kjøpesenter, event arrangør, og lignende).
 • Mine ansatte bruker egne kjøretøyer, men får godtgjørelse for denne bruken (Salgsorganisasjon, konsulenter, rådgivere, offentlig sektor, mfl.)

clark van der beken CSkriQWeTVs unsplash

Ta kontakt

Scandinavian Certification AS tilbyr uavhengig tredjeparts vurdering, sertifisering og oppfølging av din bedrifts arbeid med trafikksikkerhet. En uavhengig vurdering leveres av revisorer som kjenner din bransje og har arbeidet med ISO 39001 siden lanseringen. Vår erfaring gir oss mulighet til å belyse områder som kan være viktige muligheter for å forbedre ditt ledelsessystem. Etter fullført sertifisering vil du kunne dokumentere samsvar med standarden og ditt samfunnsbidrag.
Kontakt oss for en uforpliktende samtale og for å lære mer om hvordan ISO 39001 kan bidra i din bedrift.
Les gjerne ISO Startup Guide

Hvorfor sertifisere ledelsessystemet?

En sertifiseringsprosess er en samsvarsvurdering av hvordan din organisasjon har etablert og implementert kravene i standarden. Gjennom prosessen vil godkjente revisorer med kjennskap til din bransje, veitrafikksikkerhet og ISO 39001 verifisere at ledelsessystemet virker etter standardens intensjon. Resultatet fra en sertifisering gir ledelsen, organisasjonen og dens interessenter informasjon om at dere arbeider i henhold til standarden. Det utstedes sertifikat for avtalt omfang og standard.

 • Dokumentere samsvar med standarden
 • Gi ledelsen trygghet for at ledelsessystemet er tilstrekkelig og implementert
 • Adgang til nye markeder, stryket omdømme

Hvordan er denne forskjellig fra andre arbeidsmiljøstandarder?

ISO 39001 har samme logiske oppbygging som de andre moderne ISO ledelsessystemstandardene. Imidlertid inneholder standarden en rekke klare krav til å vurdere faktorer som påvirker sikkerheten. Dette gjør at standarden oppleves som enklere å tilnærme seg. Standarden skiller seg ut ved å legge til grunn en null visjon for hardt skadde og drepte i trafikken. Standarden legger også til grunn en “Safe System” tilnærming. Målet med en Safe System-tilnærming er å designe og betjene våre kjøretøyer og infrastruktur på en måte som forutser menneskelige feil og tar hensyn til menneskelige skadetoleranser. ISO 39001 er ment å hjelpe organisasjonene med å ta beslutninger i samsvar med Safe System-prinsippene. Konsekvent valg av sikre systemdesign og sikkerhetskultur vil gradvis forbedre sikkerheten og over tid resultere i utbredt implementering av sikker systempraksis.

Hvordan komme i gang med å etablere og implementere ledelsessystemet for sikkert arbeidsmiljø?

Hvis din organisasjon vurderer å etablere og implementere ISO 39001 finnes det alltid tips. Her er noen for å komme i gang;

 • Sett dere inn i standarden. Det vil alltid være en fordel om flere i organisasjonen deltar i arbeidet.
 • Kartlegg organisasjonen og dens kontekst som er relevant og som påvirker eller har interaksjon med veitrafikken.
 • Identifiser de interne og eksterne faktorene eller krav som kan påvirke organisasjonen og dens aktiviteter – Kunder, myndigheter, etc.
 • Bestem omfanget av ledelsessystemet, nødvendige prosesser og avgjør hva organisasjonen vil oppnå med ledelsessystemet for miljø.
 • Identifiser på hvilken måte organisasjonens aktiviteter, produkter/ tjenester og prosesser påvirker.
 • Identifiser faktorer som påvirker sikkerheten, både direkte og underliggende.
 • Etabler policy og mål for organisasjonen og dens aktiviteter.
 • Bestem tidsrammer og frister for implementering av systemet.
 • Planlegg hvordan organisasjonen skal oppnå mål og frister.
 • Bestem nødvendig kompetanse- og ressurs behov organisasjonen har

For fagstoff relatert til veitrafikksikkerhet se gjerne informasjon publisert av European Transport Safety Council https://etsc.eu/
Les gjerne ISO Startup Guide

Kan ISO 39001 kombineres med andre standarder for ledelsessystem?

ISO 39001:2012 har samme struktur HLS, som øvrige ISO standarder. Det innebærer at oppbygning, terminologi og definisjoner er lik som i andre ledelsessystemstandarder fra ISO, som;

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 22000:2018
 • ISO 27001:2017
 • ISO 37001:2016

Det er fullt mulig å ha et ledelsessystem som omfatter alle disse standardene, og Scandinavian Certification AS kan tilby samordnede revisjoner.

Tilbake til toppen