Skip to content

Det å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall. Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system som har til hensikt å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som forårsakes av forhold på arbeidsplassen.

Kontrol på risiko og muligheterBeslutninger basert på faktaKontinuerlig forbedringForbedret arbeidsmiljø

ISO 45001:2018 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø, er verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Den gir et rammeverk for systemet som har til hensikt å øke sikkerheten og redusere yrkesrelaterte sykdommer slik at en organisasjon proaktivt kan forbedre og trygge sitt arbeidsmiljø.

 

Hvorfor ISO 45001

ISO 45001 gir ett rammeverk for hvordan en organisasjoner bør bygge opp sitt ledelsessystem for sikkert arbeidsmiljø. Systemet skal hjelpe til med å håndtere risiko forbundet med arbeidsmiljø og bidra til at beslutninger som foretas i forbindelse med arbeidsmiljø blir gjennomført basert fakta.
Fordeler ved bruk av ledelsessystem som er bygd opp i henhold til standarden kan være:

 • Reduksjon i antall uønskede hendelser
 • Reduksjon i virksomheten sykefravær og turnover på virksomhetens ansatte, som igjen vil kunne redusere virksomhetens totale kostnader
 • Engasjerte ansatte som blir oppfordret til å ta en mer aktiv rolle for virksomhetens aktiviteter i tilknytning til arbeidsmiljøet

 • Styrke ledelsens evner og forpliktelse til å forbedre virksomhetens arbeidsmiljø
 • Gjøre det enklere det enklere for virksomheten å oppfylle lover og forskrifter

Den langsiktige effekten av dette vil kunne forbedre omdømmet til virksomheten både som leverandør og arbeidsgiver.

Hvilke virksomheter er ISO 45001:2018 ment for?

ISO 45001 kan benyttes av alle typer organisasjoner, uavhengig av størrelse på virksomheten, hvilke produkter eller tjenester som leveres og bransje. Standarden er utviklet for å lettere kunne bli integrert i organisasjonens eksisterende ledelsesprosesser og er bygget opp etter det som kalles HLS – High Level Structure denne er felles for flere ISO standarder og kan enkelt kombineres med standarder som ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 og ISO 22000:2018

Warehouse manager with digital tablet

Ta kontakt

Hvorfor sertifisere ledelsessystemet?

Det er ikke et krav om sertifisering i henhold til ISO 45001, men et ISO 45001 sertifikat er dokumentasjon på at ledelsessystemet for sikkert arbeidsmiljø er revidert etter kravene i standarden av en ekstern og uavhengig 3.part.

Motivasjon for å sertifisere ledelsessystemet for sikkert arbeidsmiljø kan variere;

 • Dokumentasjon om at ledelsessystemet er revidert og vurdert av en ekstern og uavhengig 3. part.
 • Ledelsen ser merverdien i at en anerkjent uavhengig tredjepart evaluerer deres ledelsessystem for arbeidsmiljø og rapporterer funn.
 • Adgang til nye markeder

Hvordan er denne forskjellig fra andre arbeidsmiljøstandarder?

ISO 45001 ble utviklet med tanke på andre lignende standarder, for eksempel BS-OHSAS 18001 Styringssystemer for arbeidsmiljø – Krav.

ISO 45001:2018 er utviklet av ISO – International Organization for Standardization. ISO har benyttet eksperter fra mer enn 70 land til arbeidet med å etablere og utvikle innholdet i standarden. Dette gir standarden en større internasjonal aksept, samt at standarden tar hensyn til variasjoner i de utfordringene som organisasjoner har rundt omkring i verden.

ISO 45001 fremmer bruk av risikobasert tilnærming. Dette sikrer at ledelsessystemet for arbeidsmiljøet vil kunne være effektivt og kontinuerlig kan forbedres for å møte behov og forventninger som rettes mot en organisasjon.

Hvordan komme i gang med å etablere og implementere ledelsessystemet for sikkert arbeidsmiljø?

Hvis din organisasjon vurderer å etablere og implementere ISO 45001 finnes det alltid tips. Her er noen for å komme i gang;

 • Sett dere inn i standarden. Det vil alltid være en fordel om flere i organisasjonen deltar i arbeidet.
 • Kartlegg organisasjonen og dens kontekst som er relevant for sikkert arbeidsmiljø.
 • Identifiser de interne og eksterne faktorene eller krav som kan påvirke organisasjonen og dens aktiviteter.
 • Bestem omfanget av ledelsessystemet og avgjør hva organisasjonen vil oppnå med ledelsessystemet for sikkert arbeidsmiljø.
 • Etabler policy og mål for organisasjonen og dens aktiviteter
 • Bestem tidsrammer og frister for implementering av systemet.
 • Planlegg hvordan organisasjonen skal oppnå mål og frister.
 • Bestem nødvendig kompetanse- og ressurs behov organisasjonen har.

Kan ISO 45001 kombineres med andre standarder for ledelsessystem?

ISO 45001:2018 har samme struktur HLS, som øvrige ISO standarder. Det innebærer at oppbygning, terminologi og definisjoner er lik som i andre ledelsessystemstandarder fra ISO, som;

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 22000:2018
 • ISO 27001:2017
 • ISO 37001:2016

Rammeverket, HLS – High Level Structure, er utformet for enkelt å kunne integrere nye standarder/ledelsessystemer i organisasjonens eksisterende ledelsessystem. Standarden ISO 45001 er utviklet for å ha flest mulig likhetstrekk med ISO 14001. Det er som følge av det er mange organisasjoner som kombinerer arbeidsmiljø- og miljøledelsesfunksjoner internt.

Tilbake til toppen