Skip to content

Det å ivareta kundens tilfredshet og imøtekomme krav fra kunder er alle organisasjoner opptatt av. Kvalitet, kvalitetssikring, kvalitetsstyring og kvalitetsstyringssystemer er kjente begreper for mange.

Et ledelsessystem for kvalitet skal vise hvordan en virksomhet styrer og kontrollerer risiko i sine prosesser eller aktiviteter for å kunne levere varer og/eller tjenester som tilfredsstiller kundens krav til kvalitet.

Kontroll på risiko og muligheterBeslutninger basert på faktaKontinuerlig forbedringProduktsamsvar og kundetilfredshet

Standarden ISO 9001:2015 kan kalles flaggskipet av alle standarder og kan sies å være den mest brukte av alle standarder for kvalitetsledelse. Den gir et rammeverk hvordan en organisasjons ledelsessystem for kvalitet bør bygges opp, slik at organisasjonen enklere skal kunne tilby produkter og tjenester som oppfyller de krav til kvalitet som kundene og øvrige interessenter retter mot organisasjonen.

 

Hvorfor ISO 9001

ISO 9001 gir ett rammeverk for hvordan en organisasjoner bør bygge opp sitt ledelsessystem for kvalitet. Ved å innføre et ledelsessystem for kvalitet i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 vil virksomheten kunne skape større fokus på:

 • Interessenters krav og forventninger
 • Kunders og myndigheters krav
 • Risikostyring og muligheter
 • Ledelse og beslutninger
 • Beslutninger basert på fakta

 • Prosessorientering
 • Medarbeidernes engasjement
 • Samarbeid med leverandører
 • Kontinuerlig forbedring

Hvilke virksomheter er ISO 9001:2015 ment for?

ISO 9001 kan benyttes av alle typer organisasjoner, uavhengig av størrelse på virksomheten, hvilke produkter, tjenester som leveres og bransje. Standarden er utviklet for å lettere kunne bli integrert i organisasjonens eksisterende ledelsesprosesser og er bygget opp etter det som kalles HLS – High Level Structure denne er felles for flere ISO standarder og kan enkelt kombineres med standarder som ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 og ISO 22000:2018

Workers Walking Through a Factory

Ta kontakt

Hvorfor sertifisere ledelsessystemet?

Det er ikke et krav om sertifisering i henhold til ISO 9001, men et ISO 9001 sertifikat er dokumentasjon på at ledelsessystemet for kvalitet er revidert etter kravene i standarden av en ekstern og uavhengig 3.part.

Motivasjon for å sertifisere ledelsessystemet for kvalitet kan variere;

 • Dokumentasjon om at ledelsessystemet er revidert og vurdert av en ekstern og uavhengig 3. part.
 • Ledelsen ser merverdien i at en anerkjent uavhengig tredjepart evaluerer deres ledelsessystem for kvalitet og rapporterer funn.
 • Adgang til nye markeder – kundekrav

Hvordan er denne forskjellig fra andre arbeidsmiljøstandarder?

ISO 9001 ble utviklet og fornyet med tanke på å være universell og kunne benyttes av alle typer organisasjoner, privat eller offentlig, størrelse, produkter og tjenester.

ISO 9001:2015 er utviklet av ISO – International Organization for Standardization. ISO har benyttet eksperter fra rundt 95 land til arbeidet med å etablere og utvikle innholdet i standarden. Dette gir standarden en større internasjonal aksept, samt at standarden tar hensyn til variasjoner i de utfordringene som organisasjoner har rundt omkring i verden. Man kan si at standarden ISO 9001 ble etablert på 1990 tallet, men det finnes flere forløpere med varierende navn.

Mange av de øvrige standardene for kvalitetsstyring kan i flere tilfeller være bransje spesifikke eller rene produktsertifiseringer.

ISO 9001 fremmer bruk av risikobasert tilnærming. Dette sikrer at ledelsessystemet for kvalitet vil kunne være effektivt og kontinuerlig kan forbedres for å møte behov og forventninger som rettes mot en organisasjon.

Hvordan komme i gang med å etablere og implementere ledelsessystemet for kvalitet?

Hvis din organisasjon vurderer å etablere og implementere ISO 9001 finnes det alltid tips. Her er noen for å komme i gang;

 • Sett dere inn i standarden. Det vil alltid være en fordel om flere i organisasjonen deltar i arbeidet.
 • Kartlegg organisasjonen og dens kontekst som er relevant for kvalitet og kvalitetsledelse
 • Identifiser de interne og eksterne faktorene eller krav som kan påvirke organisasjonen og dens aktiviteter – Kunder, myndigheter, etc.
 • Bestem omfanget av ledelsessystemet, nødvendige prosesser og avgjør hva organisasjonen vil oppnå med ledelsessystemet for kvalitet.
 • Etabler policy og mål for organisasjonen og dens aktiviteter
 • Bestem tidsrammer og frister for implementering av systemet.
 • Planlegg hvordan organisasjonen skal oppnå mål og frister.
 • Bestem nødvendig kompetanse- og ressurs behov organisasjonen har.

Kan ISO 9001 kombineres med andre standarder for ledelsessystem?

ISO 9001:2018 har samme struktur HLS, som øvrige ISO standarder. Det innebærer at oppbygning, terminologi og definisjoner er lik som i andre ledelsessystemstandarder fra ISO, som;

 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 22000:2018
 • ISO 27001:2017
 • ISO 37001:2016

Rammeverket, HLS – High Level Structure, er utformet for enkelt å kunne integrere nye standarder/ledelsessystemer i organisasjonens eksisterende ledelsessystem. Standardene har like inndelinger av kapitler og tema for å ha flest mulig likhetstrekk med øvrige standarder for at dette skal kunne kombineres og integreres på best mulig måte.

Tilbake til toppen