Skip to content

ISO sin kartleggingsrapport av deres styringssystem standarder

Kartleggingen er en årlig undersøkelse av de gyldige sertifiseringene for de globale ISO-styringssystemenes standarder. De som bidrar med data til undersøkelsen, er de som er akkrediterte IAF MLA-medlemmer.

Resultatene av kartleggingen er nå tilgjengelige og kan lastes ned fra ISOs nettside. Resultatene viser antallet gyldige sertifiseringer per 31. desember 2022 for hvert enkelt land for 16 ISO-styringssystemstandarder, samt antall sider og sektorer dekket av disse.
Dette er en årlig kartleggingen styrt av ISO.

Resultatet inneholder tre typer data:

  • Antall gyldige sertifiseringer per land for de 16 ISO-styringssystem-standardene.
  • Antall sider som er dekket av sertifiseringene for hvert land for 12 ISO-styringssystem-standarder.
  • Antall sektorer per land dekket av sertifisering for 13 ISO-styringssystem-standarder. (ISO 29001, ISO 22000, og ISO 13485 har ikke data fra sektorene).

Den fulle kartleggings-rapporten er tilgjengelig i Excel-format på ISO sine sider her

De tre største MS-standardene er:

  • ISO 9001: 1 265 216 sertifiseringer (+ 12%)
  • ISO 14001: 529 853 sertifiseringer (+ 21%)
  • ISO 45001: 397 339 sertifiseringer (+ 29%)
Tilbake til toppen