Skip to content

 

Lokale forhold påvirker bedriftenes evne til å ta i bruk ISO standarder og gjennom dette styrke omdømmet, redusere risikoer og få tilgang til markedet.

Kunnskap om lokale forhold

er derfor vesentlig for våre revisorer som skal vurdere hvordan en bedrift har etablert og tatt i bruk et ledelsessystem.

For å kunne tilby våre kunder beste mulige og kostnadseffektive tjenester er vi veldig glade over å kunne dele at vi nå er representert i Tromsø. Samordning av reiser vil effektivt kunne skje i hele Nordland, Troms og Finnmark, i tillegg til at vi kjenner forholdene i regionen.

Nord-Norge og nordområdene har enestående vakker, men også veldig sårbar natur. Hvordan bedrifter påvirker og hvordan en liten bedrift kan ta tak i dette er ett av satsningsområdene våre.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale og for å lære mer om hvordan ISO sertifisering kan støtte din bedrift.

 

Tilbake til toppen