Skip to content

 

ISO 14001 hjelper bedrifter med miljøledelse

Brukere av standarden har rapportert at ISO 14001 hjelper til å:

  • demonstrere overholdelse av gjeldende og fremtidige lov- og forskriftskrav
  • øke ledelsens involvering og engasjement for ansatte
  • forbedre selskapets omdømme og tillit til interessenter gjennom strategisk kommunikasjon
  • oppnå strategiske forretningsmål ved å innlemme miljøspørsmål i bedriftsledelse
  • gi et konkurransedyktig og økonomisk fortrinn gjennom forbedret effektivitet og reduserte kostnader
  • oppmuntre til bedre miljøytelse for leverandører ved å integrere dem i organisasjonens forretningssystemer

Hvilke faktorer kan påvirker bedriftenes evne til å ta standarden i bruk?

  • bedriftens tilgang på kompetanse og erfaring fra arbeid med ledelsessystemer
  • evne til å frigi sentrale ressursers tid
  • engasjement i ledergruppen og dedikerte personer som kan drive prosessen
  • bedriften bruker allerede andre ledelsessystem normer og evne til å utvide med miljøfokus

Kontakt oss for en uforpliktende samtale og for å lære mer om hvordan ISO 14001 kan støtte din bedrift.

Tilbake til toppen