Skip to content

iso 39001 trafikksikkerhet

I tråd med FN og WHO sine mål om å redusere dette ble ISO 39001 lansert i 2012 og har siden blitt et sentralt verktøy for virksomheter som interagerer med veitransport. Standarden gir deg rammer for å etablerere et ledelsessystem som adresserer risikoer og muligheter forbundet med veitransport. Standarden gir deg således et godt verktøy for å integrerer veitrafikk i din internkontroll og sikre at din virksomhet styrer arbeidsmiljøet på en best mulig måte, samtidig som dere demonstrerer et tydelig samfunnsansvar.

I Norge har vi de siste årene oppnådd reduksjoner i antallet drepte og hardt skadde i trafikken.

Vegdirektøren oppsummerer 2021 tallene på (vegvesen.no) slik «– Oppsummeringen gir grunn til optimisme. Men vi har ingen å miste og skal fortsatt jobbe knallhardt for å redusere omfanget av alvorlige trafikkulykker» Selv om vi i Norge totalt sett ligger godt an mot et 2030 mål på 50 drepte og 300 hardt skadde vil det kreve bidrag fra alle for å nå dette målet.

Vi gjør det jo så bra, hvorfor skal min bedrift gjøre noe?

Som arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende må du ved lov håndtere risikoen som kan oppstå når du eller dine ansatte kjører i jobb. Selv om arbeidsgivere ikke kan kontrollere veiforholdene direkte, kan du oppmuntre og påvirke sikker kjøre adferd blant dine ansatte ved å fremme en sikkerhetskultur og håndtere kommersielle press som kan sette dine ansatte i fare på veien.

 

ISO 39001 er relevant hvis du kan krysse av en eller flere bokser her:

 • Bedriften er direkte ansvarlig for kjøretøyer og bruk av disse (Buss selskap, Transportselskap, Taxi, Bygg og Anlegg, Budbil, mfl.)
 • Bedriften er ansvarlig for planlegging av veitrafikk (Speditører, sentraler, offentlige innkjøpsorganisasjoner, mfl.)
 • Bedriften kjøper tjenester som inkluderer veitransport (Tilbyr varelevering, råvare-frakt, ferdigvare-frakt, ol.)
 • Bedriften min genererer veitrafikk (Skole, kjøpesenter, event arrangør, ol.)
 • Mine ansatte bruker egne kjøretøyer men får godtgjørelse for denne bruken (Salgsorganisasjon, konsulenter, rådgivere, offentlig sektor, mfl.)

Hvilke fordeler er det for bedriften din å arbeide med trafikksikkerhet?

 1. sikre overholdelse av arbeidsmiljøloven og veitrafikkloven med forskrifter
 2. økt medarbeider lojalitet
 3. forbedret offentlig omdømme ved å vise engasjement for samfunnsansvar
 4. reduserer sannsynligheten for ansattes skade eller død og påfølgende sykdoms- og avhengighetskostnader
 5. økt produktivitet
 6. besparelser på drivstoff-, vedlikeholds- og reparasjonskostnader ved å forbedre reiseplanlegging og kjøring
 7. unngår forsikringssaker
 8. forbedrer virksomhetens rettslige forsvar hvis det fremsettes et krav mot deg.

clark van der beken CSkriQWeTVs unsplash

Scandinavian Certification AS tilbyr uavhengig tredjeparts vurdering, sertifisering og oppfølging av din bedrifts arbeid med trafikksikkerhet.

En uavhengig vurdering leveres av revisorer som kjenner din bransje og har arbeidet med ISO 39001 siden lanseringen. Vår erfaring gir oss mulighet til å belyse områder som kan være viktige muligheter for å forbedre ditt ledelsessystem. Etter fullført sertifisering vil du kunne dokumentere samsvar med standarden og ditt samfunnsbidrag.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale og for å lære mer om hvordan ISO 39001 kan støtte din bedrift.

Hvordan bidrar din bedrift?

Opptil 40% av arbeidsrelaterte dødsfall er relatert til veitrafikk (kilde ETSC). Gjør vi alt vi rimelig kan for å redusere dette?.

Les gjerne ISO Startup Guide

Tilbake til toppen