Skip to content

Samarbeidet styrker begge parter. Noriso AS ved daglig leder Jens G. Jensen representerer bred fagkompetanse og bransje erfaring fra Bygg og anleggsvirksomhet. Kombinert med Scandinavian Certification AS sitt fokus på enkel og fleksibel tilnærming til levering av sertifiseringstjenester, styrker begge parter sin evne til å levere tjenester som er relevante, hensiktsmessige og bransjetilpasset.

Daglig leder for Scandinavian Certification as, Alexander H. Pisani mener at samarbeidet er i tråd med forretningsfilosofien og leder oss mot våre mål i tråd med etablert selskaps DNA:

Desentralisert – Vår organisasjon bidrar til lokal verdiskapning gjennom et bredt spekter av samarbeidspartnere – Dette gir oss bred tilgang til kompetanse og ressurser
Naturlig – vi er opptatt av både enkeltmennesket og organisasjoner. Vi har en enkel og naturlig tilnærming til samhandling og dialog. Det er enkelt å holde kontakt med oss.
Ambisiøs – Tydelig alternativ som du kan relatere til. Vi er det naturlige valget for organisasjoner som etterspør uavhengige sertifiseringstjenester, levert med nærhet til markedet og høy kompetanse.

Tilbake til toppen