Skip to content

trygg-trafikk-null- visjonen

– 24.4.2023

Takk til Trygg Trafikk for en flott konferanse i dag, med mange gode foredrag som gav faglig påfyll. At Norge nå adopterer Safe System tankegang rundt arbeidet med veitrafikksikkerhet var gledelig å se. Dette er jo også det grunnleggende prinsippet bak ISO39001 som bedriftene har arbeidet etter siden 2012. ISO 39001 gir rammer for bedriftens ledelsessystem og dens arbeid mot nullvisjonen.

Tilbake til toppen