Skip to content

Safe system tankegangen kan hjelpe bedriftens ledelsessystem mot deres arbeid med null visjonen

Les mer

Etter rekordlavt nivå av dødsfall i trafikk i 2021, ser vi økning i 2022

Les mer

Sammen blir vi enda bedre! Noriso AS og Scandinavian Certification AS inngår strategisk samarbeid.

Les mer

«Kan systematisk forbedringsarbeid knyttet til kjørestil gi målbare gevinster på flere områder»

Les mer

Scandinavian Certification AS er kvalifisert som Gaselle bedrift

Les mer

De forskjellige ledelsesstandarder bidrar på sin måte, også standarder som ikke i utgangspunktet er laget med tanke på bærekraft.

Les mer

Globale standarder for ledelsessystemer gir rammer å sikre at din bedrift møter dagen og fremtidens krav.

Les mer

ISO 14001 er verdens mest annerkjente norm for ytre miljøledelse.

Les mer

We are happy to announce our collaboration with ViaSYST ViaSyst supplies leading software solutions for managing audit performance.

Les mer

Lokale forhold påvirker bedriftenes evne til å ta i bruk ISO standarder og gjennom dette styrke omdømmet, redusere risikoer og få tilgang til markedet.

Les mer

Som leder kan det være krevende og komplekst å sette seg inn i de tiltak som er nødvendig for å sikre at din organisasjon er tilstrekkelig rustet og har implementert nødvendig kontroll for å møte fremtiden.

Les mer

Veitrafikk er den niende ledende dødsårsaken globalt, ansvarlig for over 1,25 millioner dødsfall og titalls millioner mennesker blir skadet eller ufør hvert år (WHO, 2016).

Les mer

Det er med stor glede vi kan meddele at vi har fått en ny mann inn i vår organisasjon.

Les mer

Tilbake til toppen