Skip to content

Scandinavian Certification AS har sitt kontor i Porsgrunn. Selskapet ble stiftet i april 2014. Målsettingen for selskapet effektiv og fleksibel organisasjon. En organisasjon som kan holde høy fokus på kunder og kunders kunder.

For oss er objektivitet, konfidensialitet og upartiskhet grunnpilarene i det vi holder på med.

Vi arbeider systematisk med å etabler langsiktige og gode kundeforhold der vi sammen med våre kunder har ett felles mål; å bli stadig bedre gjennom langsiktig og systematisk arbeid.

For oss er alle kunder like viktige, store som små.

Vårt personell har alle lang og bred erfaring, høy kompetanse og integritet.

Policy

Vi skal arbeide for at vår virksomhet drives i tråd med de krav som vi er underlagt gjennom vår akkreditering og god forretningsskikk.

Dette omfatter da en forpliktelse til å etterstrebe at:

 • Styringssystemet vårt til enhver tid er overensstemmelse med kravene i standardene
 • Alt personell får den nødvendige opplæringen og innehar en kompetanse som er i tråd med standardens krav
 • Virksomheten drives på en etisk god måte
 • Alt personell er seg bevist sitt ansvar og at konfidensialitet opprettholdes.
 • Våre leveranser er korrekte (rapporter og sertifikater)
  • Tidsfrister overholdes
  • God kundefokus opprettholdes
  • Vi opptrer upartisk i alle sammenhenger

Målsetting

Vi skal arbeide for at vår virksomhet drives i tråd med de krav som vi er underlagt gjennom vår akkreditering og god forretningsskikk. Dette omfatter da en forpliktelse til å etterstrebe at:

 • Styringssystemet vårt til enhver tid er overensstemmelse med kravene i standarden
 • Alt personell får den nødvendige opplæringen og innehar en kompetanse som er i tråd med standardens krav
 • Virksomheten drives på en etisk god måte
 • Alt personell er seg bevist sitt ansvar og at konfidensialitet opprettholdes
 • Våre leveranser er korrekte (rapporter og sertifikater)
 • Tidsfrister overholdes
 • God kundefokus opprettholdes
 • Vi opptrer upartisk i alle sammenhenger
 • Interessekonflikter unngås

Eventuelle saker vedrørende uavhengighet og upartiskhet blir vurdert i vår ledelse og eventuelt i styret.

 

Tilbake til toppen